Kalender

Selecteer een andere editie met de pijltjes:
19 okt
Ere-Gouverneur Olivier VANNESTE
"Economie in West-Vlaanderen, toekomstgericht?"

09 nov
Dhr. Guido KNOPS, directeur
"Achter de schermen van de Koning Boudewijnstichting"

16 nov
Uitstap Brussel
"Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 'Ensor'"

23 nov
Mw. Vera MOERENHOUT, diensthoofd Beurspaleis
"De Euro, de Beurs en Wij?"

07 dec
Dr. Jan DE PREST, U.Z. Gasthuisberg
"Sleutelgatoperaties"

21 dec
Prof. Em. Dr. Jos SMEYERS
"Humor in de Nederlandse letterkunde"

17 jan
Filmvoostelling
"De fantastische wereld van de Microcosmos"

18 jan
Uitstap Gent
"St.-Pietersabdij - tentoonstelling 'Keizer Karel'"

25 jan
Prof. Dr. Ignace BOSSUYT
"De wondere wereld van Mozart"

08 feb
Prof. Em. Dr. Jacques CLAES
"Psychologie als vrucht van de Westerse cultuur"

22 feb
Dr. Yves FAINGNAERT, dokter-homeopaat
"De wetenschappelijke basis van de homeopatische geneeskunde"

07 maa
Prof. Dr. Brice DE RUYVER, gerechtspsychiater
"Wat roert er in de rechterlijke wereld van ons land?"

21 maa
Mw. Mia DOORNAERT, correspondente De Standaard in Parijs
"De roerselen in de Franse politiek"

28 maa
Uitstap Mechelen
"Stadswandeling - St.-Romboutskathedraal en klokkenmuseum "

04 apr
Salonorkest “Causerie Tendre”, onder leiding van Rudy Merlin
"Afsluitfeest, 1ste LUSTRUM UDL-Roeselare"